UHU plus endfest 300 – High Strength Epoxy Adhesive (24 ml)

Preis in e-shop mit MwSt.: 10,89 €
Rabatt -5 %
Preis im Laden: 11,45 €
Auf mehr als 5 Stück
Kaufen
Kaufen
DU KANNST ES SOFORT IM STORE HABEN:
Nademlejnská - eshop 2 stk
OC Šestka 5 stk
Karolíny Světlé 2 stk
OC Letňany 1 stk
Donnerstag 27.06. kann bei Ihnen zu Hause sein
Hersteller: UHU
Warenkode: 4026700455854
EAN: 4026700455854

Sie wissen nicht, wie Sie wählen sollen? Sind Ihnen einige Parameter nicht klar? Schreiben Sie uns Ihre Frage und wir werden Sie mit einer Antwort kontaktieren.

Frage senden

Produktbeschreibung

UHU - UHU plus endfest 300 – High Strength Epoxy Adhesive (24 ml) - 4026700455854

Vynikající kvalita tohoto vysokopevnostního dvousložkového epoxidového lepidla zajišťuje pevné lepení a opravy s pevností 300 kg/cm2.

Lepidlo odolává vlhkosti, olejům, rozpouštědlům, ředěným kyselinám a louhům. Má vysokou tepelnou odolnost od −20 °C do +100 °C. Po vytvrzení se dá vrtat a přetírat. Je vhodné pro lepení kovů, dřeva, dřevotřísky, termosetů, tvrdého PVC, laminátů, keramiky, porcelánu, skla, betonu, kamene, mramoru, gumy, pěnového polystyrenu aj. a to jak mezi sebou, tak i navzájem. Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a silikonu.

Návod k použití:

Lepené části musí být čisté, suché a odmaštěné. Odstraňte uzávěr stříkačky, vytlačte plnidlo a tvrdidlo v poměru 1 : 1 (dva stejné proužky) a řádně promíchejte. Zpracovatelnost lepidla jsou 2 hodiny při pokojové teplotě. Lepidlo naneste jednostranně, u drsných a porézních materiálů oboustranně, oba povrchy přitlačte k sobě a zafixujte (pomocí svorek nebo pásky). Konce stříkačky řádně očistěte a uzavřete. Čas vytvrzování a konečná funkční pevnost závisí na přivedené teplotě. Minimální pracovní teplota je 15 °C. Skladujte v suchu a chladu.

Upozornění:

PRYSKYŘICE: žíravost/dráždivost pro kůži (kat. 2), vážné poškození očí/podráždění očí (kat. 2), senzibilizace kůže (kat. 1), nebezpečný pro vodní prostředí - chronická nebezpečnost (kat. 2).

TVRDIDLO: žíravost/dráždivost pro kůži (kat. 1B), vážné poškození očí/podráždění očí (kat. 1), senzibilizace kůže (kat. 1).

Diese Website verwendet Cookies

Diese Website verwendet Cookies Um unsere Dienste zu verbessern, verwenden wir auf dieser Website Cookies. Weitere Informationen finden Sie unter Nutzungsbedingungen der Website..

Funktionelle Cookies Diese Cookies sind für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website erforderlich und können daher nicht deaktiviert werden.
Analytische Cookies Analytische Cookies helfen uns, in Google Analytics 4 zu verfolgen und zu analysieren, wie Besucher mit unserer Website interagieren. Mithilfe dieser Informationen können wir Inhalte verbessern und ein besseres Benutzererlebnis bieten.
Marketing-Cookies Lesen und Schreiben von Cookies zu Marketingzwecken für Werbesysteme wie Google Ads oder Sklik. Mit diesen Cookies können wir das Nutzerverhalten verfolgen und die Website-Leistung sowie die Wirksamkeit unserer Werbekampagnen messen.
Personalisierte Werbung Remarketing-Cookies ermöglichen es uns, Ihnen personalisierte Werbung basierend auf Ihren vorherigen Interaktionen mit unserer Website in Systemen wie Google Ads und Sklik zu präsentieren.
Verwendung personenbezogener Daten Mit dieser Option erklären Sie sich mit der Übermittlung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten an Google zum Zweck der zielgerichteten und zielgerichteten Auswertung von Online-Werbung und zielgerichtetem Marketing einverstanden.