Bausätze aus Holz und Metall

Mehr über die Kategorie

Laser vorgeschnitten Holzbausatz sind verschiedene Schwierigkeitsgrade, werden geeignete Modelle zu finden Anfänger (geeignet für junge Modellbauer) sowie fortgeschrittene Piloten mit einer großen Portion Geduld und technisches Talent ausgestattet. Die Eignung des Modells für Sie Etiketten auf jedem Produkt. Die anderen Kategorien sind Modelle von historischen Schiffen. Es ist eine historische Schiffsmodelle, die sich auf den kleinsten Details ihrer Herstellung wird sicherlich brauchen viel Geduld, technisches Talent und Erfahrung.

328 Artikel

1:100 MAMOLI H.M.S. Bounty 1787 (stavebnice)

1:100 MAMOLI H.M.S. Bounty 1787 (stavebnice)
Stavebnice neplovoucího modelu MAMOLI H.M.S. Bounty v měřítku 100 z roku 1787. Slavná fregata britského námořnictva je spjata se jménem kapitána Bligh. Posádka se vzbouřila, Christian Fletcher obsadil velení a kapitána s několika muži vysadili na člunu na širém moři. V balení stavebnice jsou dřevěné díly, lišty a množství kování, lanoví, plány atd.
KR-21752 -2% 208,47 € 204,17 €
Lager
Kaufen
Donnerstag 25.07. im Geschäft Nademlejnská Freitag 26.07. kann bei Ihnen zu Hause sein

1:200 Mantua Model HMS Victory (stavebnice)

1:200 Mantua Model HMS Victory (stavebnice)
Stavebnice neplovoucí makety Mantua Model HMS Victory v měřítku 1:200 a délce 620mm. Skvělý model vlajkové lodi admirála Lorda Nelsona z bitvy u Trafalgaru. Stavebnice obsahuje dřevěné díly vyřezané laserem, spoustu maketových detailů, mosazných leptů a kovových odlitků, stavební plány a návod svýkresy řezů.
KR-800720 -2% 170,17 € 166,68 €
Lager
Kaufen
Donnerstag 25.07. im Geschäft Nademlejnská Freitag 26.07. kann bei Ihnen zu Hause sein

1:50 Ranger (stavebnice)

1:50 Ranger (stavebnice)
Neplovoucí model COREL Ranger v měřítku 1:50 je stavebnicí historické americké celní lodi a pobřežní hlídky. Je obzvláště působivá svým elegantním tvarem trupu a působivým kanónem uprostřed paluby. Plán je velmi detailní, v balení jsou dřevěné díly, lišty a množství kování,lanoví, plátno na plachty a další.
KR-20155 -2% 144,64 € 141,66 €
Lager
Kaufen
Donnerstag 25.07. im Geschäft Nademlejnská Freitag 26.07. kann bei Ihnen zu Hause sein

1:17 Mantua Model Napoleonský kanón (stavebnice)

1:17 Mantua Model Napoleonský kanón (stavebnice)
Stavebnice modelu Napoleonského kanónu v měřítku 1:17. Jedno z nejdůležitějších zbraní Napoleonovy pěchoty, které se později stalo vzorem pro další polní děla. Z děla bylo možné střílet jak litými dělovými koulemi, tak dělostřeleckými granáty, šrapnely nebo kartáčovými náboji.
KR-800804 -2% 76,55 € 74,98 €
Lager
Kaufen
Donnerstag 25.07. im Geschäft Nademlejnská Freitag 26.07. kann bei Ihnen zu Hause sein

1:100 H.M.S. Bellona 1760 (stavebnice)

1:100 H.M.S. Bellona 1760 (stavebnice)
Neplovoucí model COREL H.M.S. Bellona z roku 1760 v měřítku 1:25 je stavebnicí historické britské válečné lodi se 74 děly. Plán je velmi detailní, v balení jsou dřevěné díly, lišty a množství kování, lanoví, plátno na plachty, zbraně, bloky, kormidlo, kotvy, mřížky a další. Plachty nejsou v balení.
KR-20154 -2% 642,51 € 629,28 €
Lager
Kaufen
Donnerstag 25.07. im Geschäft Nademlejnská Freitag 26.07. kann bei Ihnen zu Hause sein

Diese Website verwendet Cookies

Diese Website verwendet Cookies Um unsere Dienste zu verbessern, verwenden wir auf dieser Website Cookies. Weitere Informationen finden Sie unter Nutzungsbedingungen der Website..

Funktionelle Cookies Diese Cookies sind für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website erforderlich und können daher nicht deaktiviert werden.
Analytische Cookies Analytische Cookies helfen uns, in Google Analytics 4 zu verfolgen und zu analysieren, wie Besucher mit unserer Website interagieren. Mithilfe dieser Informationen können wir Inhalte verbessern und ein besseres Benutzererlebnis bieten.
Marketing-Cookies Lesen und Schreiben von Cookies zu Marketingzwecken für Werbesysteme wie Google Ads oder Sklik. Mit diesen Cookies können wir das Nutzerverhalten verfolgen und die Website-Leistung sowie die Wirksamkeit unserer Werbekampagnen messen.
Personalisierte Werbung Remarketing-Cookies ermöglichen es uns, Ihnen personalisierte Werbung basierend auf Ihren vorherigen Interaktionen mit unserer Website in Systemen wie Google Ads und Sklik zu präsentieren.
Verwendung personenbezogener Daten Mit dieser Option erklären Sie sich mit der Übermittlung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten an Google zum Zweck der zielgerichteten und zielgerichteten Auswertung von Online-Werbung und zielgerichtetem Marketing einverstanden.