Barva Revell akrylová č. 91 – metalická ocelová (18 ml)

Preis in e-shop mit MwSt.: 2,98 €
Rabatt -5 %
Preis im Laden: 3,15 €
Auf mehr als 5 Stück
Kaufen
Kaufen
DU KANNST ES SOFORT IM STORE HABEN:
Nademlejnská - eshop 3 stk
OC Šestka mehr als 5 Stücke
Karolíny Světlé mehr als 5 Stücke
OC Letňany mehr als 5 Stücke
Donnerstag 23.05. kann bei Ihnen zu Hause sein
Hersteller: Revell
Warenkode: 36191
EAN: 4009803361918

Sie wissen nicht, wie Sie wählen sollen? Sind Ihnen einige Parameter nicht klar? Schreiben Sie uns Ihre Frage und wir werden Sie mit einer Antwort kontaktieren.

Frage senden

Produktbeschreibung

Velmi oblíbená řada barev Aqua Color je nyní k dipozici ve všech známých 88 odstínech. Žádný modelář tak již nemusí přistupovat ke kompromisům. Můžete se spolehnout, že tyto akrylátové barvy splní všechna vaše očekávání.

Výhody barev Aqua Color:

 • Barvy lze ředit vodou
 • Barvy téměř nezapáchají
 • Barvy jsou nehořlavé
 • Barvy neobsahují prakticky žádná organická rozpouštědla
 • K dispozici je 88 různých odstínů
 • Jednotlivé odstíny můžete vzájemně míchat
 • Nátěr zcela zasychá v průběhu 2–3 hodin
 • Druhou vrstvu nátěru můžete aplikovat již po uplynutí 1 hodiny, tedy je šestkrát dříve než v případě emailových barev

Tyto barvy můžete nanášet na původní emailový nátěr, a to bez jakýchkoli komplikací. Podmínkou je dodržení řádné doby schnutí předchozího nátěru. Emailové barvy a barvy Aqua Color však nelze míchat dohromady.

Barvy Aqua Color mohou být nanášeny stříkací pistolí, avšak s několika omezeními:

 • Barva nesmí být příliš naředěná
 • Zřeďte max. 20–25 % vody
 • Optimálních výsledků dosáhnete ředěním barvy přípravkem Aqua Color Mix. Ten slouží i jako zpomalovač schnutí, a zabraňuje mimo jiné zasychání laku uvnitř stříkací pistole
 • Stříkací pistoli lze čistit vodou okamžitě po použití. V případě, že došlo k zaschnutí barvy uvnitř stříkací pistole, můžete použít přípravek Airbrush Clean nebo Aqua Color Clean

Nanášení štětcem:

 • Standardně lze barvy nanášet štětcem, což je dáno především jejich dobrou kryvostí
 • I při aplikaci barvy štětcem můžete dosáhnout povrchové úpravy, jejíž kvalita je srovnatelná s nátěry provedenými stříkací pistolí
 • Konečný výsledek je zcela srovnatelný s emailovými barvami

Ersatzteile und zugehörige Erzeugnisse

43 Artikel

Diese Website verwendet Cookies

Diese Website verwendet Cookies Um unsere Dienste zu verbessern, verwenden wir auf dieser Website Cookies. Weitere Informationen finden Sie unter Nutzungsbedingungen der Website..

Funktionelle Cookies Diese Cookies sind für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website erforderlich und können daher nicht deaktiviert werden.
Analytische Cookies Analytische Cookies helfen uns, in Google Analytics 4 zu verfolgen und zu analysieren, wie Besucher mit unserer Website interagieren. Mithilfe dieser Informationen können wir Inhalte verbessern und ein besseres Benutzererlebnis bieten.
Marketing-Cookies Lesen und Schreiben von Cookies zu Marketingzwecken für Werbesysteme wie Google Ads oder Sklik. Mit diesen Cookies können wir das Nutzerverhalten verfolgen und die Website-Leistung sowie die Wirksamkeit unserer Werbekampagnen messen.
Personalisierte Werbung Remarketing-Cookies ermöglichen es uns, Ihnen personalisierte Werbung basierend auf Ihren vorherigen Interaktionen mit unserer Website in Systemen wie Google Ads und Sklik zu präsentieren.
Verwendung personenbezogener Daten Mit dieser Option erklären Sie sich mit der Übermittlung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten an Google zum Zweck der zielgerichteten und zielgerichteten Auswertung von Online-Werbung und zielgerichtetem Marketing einverstanden.